Friday, April 6, 2012

Tuo Sangngadi (Puisi Bugis)

(Sastra hari ini => puisi Bugis)TUO SANGNGADI

tuao sGdiDara maccolo' laleng aleku
Angin mappatettong pappinyawaku
jokka ajeku,kedo limakku, tennia laing
Pammasena Puangku.......

Upusa' nawa-nawa ati mallolongeng
pappinyawa cenning,pappinedding rennu
Cawa ca'beru pole ri laleng ati.....

iya teppaja kusappa,pakkonci,pattimpa'
laleng kessingku,pattutu'na laleng lotongku

Laleng......
laleng usappa
laleng pute,laleng cinnong tuo sangngadikku
laleng kessinna dewata

ujjokka ma'laloang dosa....
matti' a'borrongeng,massandale'a'bangkangeng,mallariang adorakang

usappa corana pammase
kecce'na bua'-bua'qu,
cawana pappilaleng mattujukku
iya ulampakkeng sadia ri tuo sangngadikku
matu'..............!!!!by : Muhammad Rezki Rasyak


1 comment:
Write comments